0086 15243605894

[மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]

EN
அனைத்து பகுப்புகள்

செய்தி

வீடு> செய்தி

304 துருப்பிடிக்காத எஃகு துருக்கான காரணங்கள்

நேரம்: 2022-04-28 வெற்றி: 40

குளோரைடு அயனிகள் உப்பு, வியர்வை, கடல் நீர், கடல் காற்று, மண் மற்றும் பலவற்றில் பரவலாக உள்ளன. குளோரைடு அயனிகள் இருக்கும் சூழலில், துருப்பிடிக்காத எஃகு விரைவாக அரிக்கிறது மற்றும் சாதாரண குறைந்த கார்பன் ஸ்டீலை விட அதிகமாகும். குளோரைடு அயனிகள் கலப்புத் தனிமங்களில் Fe உடன் ஒரு சிக்கலை உருவாக்குகின்றன, இது Fe இன் நேர்மறை ஆற்றலைக் குறைக்கிறது, பின்னர் எலக்ட்ரான்களை அகற்ற ஆக்ஸிஜனேற்றத்தால் ஆக்ஸிஜனேற்றப்படுகிறது.

Therefore, there are requirements for the use environment of stainless steel, and it is necessary to wipe frequently to remove dust and keep it clean and dry.

316 and 317 stainless steels are molybdenum-containing stainless steels. Molybdenum content in 317 stainless steel is slightly higher than 316 stainless steel. Because 316 stainless steel contains molybdenum, its overall performance is better than 310 and 304 stainless steel. Under high temperature conditions, when the sulfuric acid concentration is lower than 15% and higher than 85%, 316 stainless steel has a wide range of uses. 316 stainless steel also has good resistance to chloride attack, so it is usually used in marine environments.