0086 ផ្លូវទី 15243605894th

[អ៊ីមែលការពារ]

EN
ប្រភេទទាំងអស់

ពត៍មាន

ទំព័រដើម> ពត៍មាន

មូលហេតុនៃការច្រេះដែកអ៊ីណុក 304

ពេលវេលា: 2022-04-28 ចុច៖ 40

អ៊ីយ៉ុងក្លរ មានវត្តមានយ៉ាងទូលំទូលាយ ដូចជា អំបិល ញើស ទឹកសមុទ្រ ខ្យល់សមុទ្រ ដីជាដើម។ នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានវត្តមានអ៊ីយ៉ុងក្លរួ ដែកអ៊ីណុករលួយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយថែមទាំងលើសពីដែកថែបកាបូនទាបធម្មតា។ អ៊ីយ៉ុងក្លរីតបង្កើតជាស្មុគ្រស្មាញជាមួយ Fe នៅក្នុងធាតុលោហធាតុដែលកាត់បន្ថយសក្តានុពលវិជ្ជមាននៃ Fe ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានកត់សុីដោយអុកស៊ីតកម្មដើម្បីយកអេឡិចត្រុងចេញ។

Therefore, there are requirements for the use environment of stainless steel, and it is necessary to wipe frequently to remove dust and keep it clean and dry.

316 and 317 stainless steels are molybdenum-containing stainless steels. Molybdenum content in 317 stainless steel is slightly higher than 316 stainless steel. Because 316 stainless steel contains molybdenum, its overall performance is better than 310 and 304 stainless steel. Under high temperature conditions, when the sulfuric acid concentration is lower than 15% and higher than 85%, 316 stainless steel has a wide range of uses. 316 stainless steel also has good resistance to chloride attack, so it is usually used in marine environments.